باجيكا در سال 1385 با رويايي با شكوه پا به عرصه وجود گذاشت.رويايي كه مي خواست سرزمين آريايي وآنسوي ايران زمين را فتح كند.روياي يك نوشيدني دوست داشتني كه بازارهاي داخلي وخارجي را زير پا بگذارد و روزي را ببيند كه باجيكا در دستان هر انساني كه دوست دارد يك نوشيدني خوب بنوشد ديده شود.
ادامه مطلب ...